Jan Bloemerts in Raad van Advies IVN Noord

Winschoten - Jan Bloemerts, onder andere bestuurslid LTO Noord en oud-gemeenteraadslid voor de VVD in de gemeente Westerveld, treedt toe tot de Raad van Advies van IVN Noord.

Mark Tuit, Regiodirecteur IVN Noord, is zeer verheugd met de komst van Jan Bloemerts in zijn Raad van Advies: “De komende jaren zullen landbouw en natuur steeds meer met elkaar te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen binnen de natuurinclusieve landbouw. Het is goed dat we als IVN dan ook iemand met de kennis van Jan Bloemerts aan tafel hebben zitten. Te vaak staan landbouw en natuur tegenover elkaar. Ik geloof niet in die tegenstelling en ben daarom zeer verheugd met zijn komst.” Sterke groei IVN is bezig met een sterke groei binnen de noordelijke provincies. Op dit moment nemen 450 basisscholen structureel deel aan het IVN scholennetwerk NME (natuur- en duurzaamheidseducatie). Verder verzorgt IVN in opdracht van het ministerie onder andere de voorlichting en educatie binnen alle Nationale Parken van Nederland. Daarnaast werkt IVN samen met de drie noordelijke provincies en tal van gemeenten. Met de komst van Jan Bloemerts is de Raad van Advies van IVN Noord compleet. Naast hem nemen verder nog zitting in de Raad van Advies van IVN Noord: Hendrik Oosterveld, Lutz Jacobi, Gert-Jan Swaving, Daan Bultje, Marianne van Mansom, Gerard Martinus, Meindert Jan Oostland, Marian Jager en Hans Kruk. “Een club waar ik enorm trots op ben en die IVN Noord de komende jaren nog verder vooruit kan brengen,” zo besluit Mark Tuit.