GroenLinks: Meer mogelijkheden met hennep als de regels wat verruimd worden

Oude Pekela - Tijdens een recent werkbezoek aan Oost-Groningen is de Statenfractie van GroenLinks langs geweest bij twee hennepverwerkende bedrijven in de gemeente Pekela: Hempflax en Dun Agro. In de gesprekken met de directies werd meerdere keren genoemd dat regelgeving op een aantal terreinen belemmerend werkt voor de verdere ontwikkeling van deze bedrijfstak.

Het grootste probleem in de Nederlandse wetgeving is het verbod op het gebruik van de toppen van de vezelhennepplanten. Hoewel de toppen van de hennepplanten vrijwel geen stof bevatten die mensen high maakt, mogen ze hier, anders dan in het buitenland, niet verwerkt worden. Dat kan anders. Groei van de werkgelegenheid De Statenfractie van GroenLinks is van mening dat de hennepteelt en de verwerkende industrie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de groei van de werkgelegenheid in Oost-Groningen. Verschillen in regelgeving tussen diverse landen binnen de Europese Unie mogen geen belemmeringen vormen voor een verdere ontwikkeling van deze bedrijfstak en de werkgelegenheid in de provincie Groningen. Statenlid Hendri Meendering: "De verwerking van de regionaal geteelde hennep leidt tot nieuwe, innovatieve producten die passen in de circulaire economie en zorgt ook nog eens voor nieuwe werkgelegenheid. Bovendien is de teelt van hennep voor boeren in de Veenkoloniën een mooie mogelijkheid om meer variatie in hun bouwplan aan te brengen." Aanpassen wetgeving De fractie van GroenLinks heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd contact op te nemen met de genoemde bedrijven en daarna in Den Haag te pleiten voor het aanpassen van Nederlandse wetgeving aan wat in andere EU-landen gebruikelijk is. Daarnaast zou het volgens GroenLinks mooi zijn als de provincie onderzoek en vernieuwing in deze tak van industrie zou bevorderen en ondersteunen.