Team Winschoten strijdt voor meer begrip en respect voor laaggeletterden

Winschoten - Team Abracadabra en Team Actief in Arnhem zijn de winnaars van de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel mee met Taal geworden. Ook Team Winschoten streed om de hoofdprijs.

Team Winschoten gaat op ‘Tour(nee)’ om ervoor te zorgen dat mensen die moeite hebben met taal en rekenen meer begrip en respect krijgen. Bekijk hier de film van Team Winschoten: https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=mEJEiaz43KM Voor de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel mee met Taal hebben negen groepen laaggeletterden een oplossing bedacht voor de problemen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Team Abracadabra won de publieksprijs. De vakjuryprijs ging naar Team Actief in Arnhem. Tel mee met Taal stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de winnende ideeën. Winnaar publieksprijs Team Abracadabra krijgt de publieksprijs met het idee voor een testpanel waarmee brieven van gemeentelijke instanties getoetst worden op ingewikkelde taal. Bekijk de pitch van het team terug. Winnaar vakjuryprijs Team Actief in Arnhem krijgt de vakjuryprijs met hun idee voor ‘de hulpknop’. De hulpknop geeft laaggeletterden bij binnenkomst in het gemeentehuis de mogelijkheid om persoonlijke hulp te krijgen. De keuze is gemaakt op basis van creativiteit, realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid op meerdere locaties in Nederland. "We vinden dat jullie enorm goed na hebben gedacht over hoe de dienstverlening bij gemeenten beter kan", aldus vakjury-lid Inge Vossenaar (OCW). Ook hun pitch is online terug te bekijken. Landelijk actieprogramma Tel mee met Taal richt zich op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen. Het programma helpt gemeenten, werkgevers, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere partijen om de doelgroep te vinden, door te verwijzen, te motiveren en een passend cursusaanbod te doen. Samen zorgen zij ervoor dat méér laaggeletterden aan de slag gaan met taal, rekenen of computervaardigheden en dat kinderen in een taalrijke omgeving kunnen opgroeien. Want het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid gaan hand in hand.