Schoner water, meer vogels

VEENDAM - Voor het eerst leggen veel agrariërs een bufferzone aan in Oost-Groningen. Deze strook met een bloemenmengsel - naast een sloot - zorgt als een buffer dat gewasbeschermingsmiddelen niet in het oppervlaktewater komen. Steeds meer boeren zien de voordelen van agrarisch natuurbeheer. Akkervogels, bijen en nuttige insecten benutten ze voor voedsel en als broedplaats.

Je ziet het steeds vaker: agrariërs zaaien in het voorjaar randen langs hun akkers. Niet alleen omdat de bloemen in de zomer zo mooi staan in het landschap. Veel akkervogels maken in de randen hun nestje en ze vinden er ideaal voedsel. Daarbij: de boer heeft minder bestrijdingsmiddelen nodig doordat ook insecten zich er thuis voelen.

Nieuw zijn de bufferzones. Met de bloeiende bufferzones langs de sloot verbeteren de boeren de kwaliteit van het oppervlaktewater. De bestrijdingsmiddelen komen daardoor namelijk minder snel in het oppervlaktewater.

Als het warmer is, zaaien 120 agrariërs in Oost-Groningen hun percelen in met een graanmengsel. Het perceel geeft in de winter voedsel voor de gorzen, patrijs en veldleeuwerik. Ook dient het perceel voor verbetering van de broedgelegenheid voor o.a. de veldleeuwerik en de graspieper. Het kruidenrijke gewas wordt door de agrariër gefaseerd gemaaid, waardoor er een geschikt broedgebied ontstaat. Het vorige seizoen leverde dit een bijzonder broedgeval op: een paapje.

ANOG is de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen. De leden van ANOG zorgen voor ruim 560 ha agrarisch natuurbeheer. Door dit beheer verbetert de biodiversiteit en het landschap in het gebied. ANOG zorgt ook ieder jaar voor het zaaizaad. De agrariërs komen dan met veekar, aanhanger, auto of trekker met oplegger het zaaizaad ophalen. Het zaad ligt nu nog bij de agrariër in de schuur, maar zal begin mei gezaaid worden.