Viering 390 jaar Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans - Wat is er in 390 jaar tijd veel veranderd, want zolang bestaat Bad Nieuweschans al als noordelijkst gelegen grensplaats in Nederland. Eerst als Langakkerschans, later Nieuweschans en in 2009 omgedoopt tot Bad Nieuweschans.

Het feest voor alle schanskers, oud-Schanskers en mensen die Bad Nieuweschans een warm hart toedragen wordt gehouden op zaterdag 16 juni in de plaatselijke De Akkerschans. Leden van Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans zijn vanaf 10.00 uur welkom. Om 13.00 uur staat er voor hen een lunch klaar. Deelname kost 10 euro. Vanaf 13.30 uur zijn ook niet-leden welkom om in de sporthal van De Akkerschans films en foto’s te bekijken van de geschiedenis en het ontstaan van Bad Nieuweschans. Verder kan men deelnemen aan een wandeling door de vesting met de nodige informatie; ook een bezoek aan de oude remise staat op het programma. Het buffet wordt om 17.00 uur opgediend (deelname 20 euro). Aanmelden Aanmelden kan via vestingmuseumnieuweschans@gmail.com, 0597-521313 of 06-5360 9294. Om deel te nemen aan de lunch en/of diner kan het genoemde bedrag overgemaakt worden op rekeningnummer NL19 RABO 0306 2708 11, ten name van Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans in Finsterwolde. Dit moet overigens vóór 1 juni gebeuren. Uit noodzaak Bad Nieuweschans is uit noodzaak geboren, dit door overstromingen en door actieve inpoldering, maar ook uit strategisch oogpunt om het grensgebied te bewaken en er een vesting gecreëerd moest worden. Gebouwd op een kwelder Lietsland genaamd, maar toch Langakkerschans werd genoemd, naar de langgereckte akkers (Lange Ackeren, 1610). Lange tijd werd aangenomen dat Ernst Casimir de aanzet heeft gegeven voor de bouw van deze nieuwe vesting, maar daar is toch weer twijfel over ontstaan, want het zou toch ook de Fries Schelte van Aysma kunnen zijn, toenmalig stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. Jongeren In verband met dit 390-jarig bestaan wordt binnenkort een nieuwe website gelanceerd, waarop men alle historische, maar ook actuele informatie kan vinden. De site is onder meer bedoeld om het dorp ook onder jongeren levendig te houden. Dit kan zijn voor een scriptie of schoolproject, maar ook heel simpel voor een spreekbeurt op de basisschool.