Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen in Groningen

GRONINGEN - Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. Met het aantrekken van de werkgelegenheid, neemt ook het personeelstekort toe.

Het aantal WW-uitkeringen in zorg en welzijn in Groningen nam in het afgelopen jaar met 24% af tot ruim 2.000 en het aantal openstaande vacatures voor zorgberoepen nam met 11% toe tot 525. Vooral verpleegkundigen en verzorgenden in de individuele gezondheidszorg zijn moeilijk te vinden, zowel op mbo- als op hbo-niveau. De tekorten nemen de komende tijd eerder toe dan af, want naast banengroei moet rekening worden gehouden met een forse vervanging van personeel door pensionering.

In Groningen loopt op dit moment het project Welslagen. Dit is een zij-instroom project voor verzorgende IG/MZ en UWV verzorgt dit in samenwerking met Calibris. De deelnemers doorlopen eerst een voorschakeltraject van zes maanden met daarin een verkorte helpende opleiding via ROC. De 22 deelnemers zijn ondergebracht bij verschillende zorgorganisaties.

Op 19 april organiseert UWV in samenwerking met werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord een voorlichtingsmiddag voor werkgevers over zij-instromers toeleiden richting zorg. Naast voorlichting over het traject IG/MZ, wordt er ook informatie gedeeld over Helpende Zorg en Welzijn en Verpleegkunde die UWV ontwikkeld heeft met de ROC's en ZorgpleinNoord.