Uitvoering The Crucifixion in de Marktpleinkerk

Winschoten - Het orgel van bouwer Christian Gottlieb Friedrich Witte staat op 2 augustus 150 jaar in de Marktpleinkerk van Winschoten. Om dit te vieren worden er dit jaar enkele concerten georganiseerd.

Zondag 25 maart wordt er in de kerk het bekende werk The Crucifixion van John Stainer uitgevoerd, aanvang 17.00 uur. Dit muziekstuk is in deze tijd naast de Mattheus Passion de meest uitgevoerde Passiemuziek. Hierbij is het orgel in al zijn schoonheid te beluisteren. Medewerkers zijn: Mattijs de Vreugd (orgel), kamerkoor Bel Canto, tenor Christof Laceuille en Roele Kok (bas). Het geheel staat onder leiding van de dirigent Bouko Tiggelaar. Entree is gratis bij de uitgang een collecte.