Winschoter bouwt maquette villa: Ik mout in de winter ook wat te doun hebben

Winschoten - Jan Dijkuizen begon eind 2017 met het bouwen van een maquette. Hij bouwde het appartementsgebouw Villa Doerewinet na. "Ik mout in de winter ook wat te doun hebben", zegt hij. "Alle doagn op stoule zitn doar wor je ook nait beter van."

Met dit als uitgangspunt startte hij - op schaal uiteraard - de namaak van Villa Doerewinet aan de Blijhamsterstraat in Winschoten, waarvan hij sinds 2014 deel uit maakt. "Een hele klus", zo zegt Dijhuizen, "alle dagen liep ik vele keren van de garage naar mijn werkkamer om te meten, zagen, passen en lijmen." Toen de winterkou in februari inviel, was de bouw voltooid en na enig schilderwerk en aanleg van verlichting per appartement staat zijn meesterwerk nu te pronken in het voorportaal van Villa Doerewinet. De feestelijke overdracht van de majestueuze maquette, in de vorm van een schenking, werd door de Vereniging van Eigenaren met veel waardering aanvaard. In aanwezigheid van alle bewoners werd Dijkhuizen bedankt en geëerd voor zijn inzet en vakmanschap. De kurk ging van de champagnefles en er werd uitbundig geproost op  de fraai uitziende aanwinst voor de VvE. Dijkuizen was ook zeer voldaan met de overdracht. "Ben bliede dat ik ter kloar mit ben, ken straks weer de toene in....."