Onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie

Winschoten - Alzheimer Nederland houdt, samen met het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), iedere twee jaar een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie: de Dementiemonitor Mantelzorg.

De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en – verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel om de zorg te verbeteren. De vragenlijst van de Dementiemonitor Mantelzorg, die uiterlijk op 30 juni moet worden opgestuurd, kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of de naaste thuis woont of in een instelling. Invullen kan via www.dementiemonitor.nl (klik op de groene knop). Een schriftelijke vragenlijst kan worden aangevragd bij Alzheimer Nederland, via 033-3032502.