PvhN Oldambt wil meer handhaving en preventie drugs en alcohol

Winschoten - De Partij voor het Noorden in Oldambt wil meer preventie en handhaving in Oldambt als het gaat om verkoop van harddrugs en alcohol aan minderjarigen.

Een speciale werkgroep vanuit de partij heeft een notitie opgesteld met vergaande conclusies over deze verkoop en het gebruik. Dewerkgroep heeft gesprekken gevoerd met jongeren en jongerenwerkers van onder andere Jimmy’s en ’t Spoor. Ook is gesproken met de politie en de GGD. Uit de bij de werkgroep binnengekomen signalen, de rapportage van de GGD, de gesprekken met de jongeren, jongerenwerkers van Jimmy’s en Het Spoor en een wijkagent zou blijken dat het gebruik van harddrugs onder jongeren enorm toegenomen. Verder lijkt , zo wordt gesteld, het gebruik van alcohol en softdrugs al bijna normaal vanaf zeer jonge leeftijd. Fractievoorzitter Jurrie Nieboer van PvhN Oldambt: "Jongerenwerkers geven aan dat de situatie niet onder controle is en dat er sprake lijkt te zijn van een progressieve situatie." Preventie- en handhavingsbeleid zou, wat Nieboer betreft, onderdeel moeten worden van het nieuwe coalitieakkoord. De Partij voor het Noorden Oldambt gaat vragen stellen aan het college hierover.