450 Mensen nemen deel aan fakkeltocht SamenLoop voor Hoop Oldambt - foto's

Winschoten - 450 Mensen namen vrijdagavond deel aan de fakkeltocht van SamenLoop voor Hoop Oldambt, die van start ging op het plein vóór cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

Er werd stilgestaan bij mensen die vechten (of die de strijd hebben verloren) tegen kanker. Ook werd er aandacht gevraagd voor de SamenLoop voor Hoop Oldambt, die op 2 en 3 juni wordt gehouden bij De Wilgenborg in Blauwestad. De ambassadeurs van SamenLoop voor Hoop Oldambt, burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt, journalist-auteur Erik Hulsegge en stadsomroeper Jan Veen (wiens vader Geert werd getroffen door deze vreselijke ziekte), namen uiteraard deel aan deze half uur durende tocht. Hulsegge sloot de fakkeltocht af met een eigen verhaal. Daarnaast werd het Samenloop voor Hoop Oldambt-lied gepresenteerd. Saillant detail: Tijdens het voorlezen van het verhaal vloog de aanhanger met fakkels in brand. . Meer informatie: www.samenloopvoorhoop.nl. Foto's Marcel Lameijer