Top D66 reist af naar Winschoten voor een bezoek aan het ZorgThuis

Winschoten - D66 Oldambt heeft de top van de landelijke partij uitgenodigd om maandag 12 maart in Winschoten een gezamenlijk bezoek te brengen aan het Zorg Technologie Huis. In het ZorgThuis is zichtbaar gemaakt wat technologie kan betekenen in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen en mensen met een beperking.

Volgens D66 Oldambt kan het ZorgThuis in Winschoten als voorbeeld dienen voor de rest van Nederland over hoe je zorg bereikbaar kan houden. Een van de bezoekers is de Staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66). D66 zegt te gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Men wil daarom dat de gemeente investeert in een goede ov-verbinding naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Zorg dichtbij gaat, volgens de democraten, ook over preventie en innovatie. Dat vraagt om slimme verbindingen, tussen bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Het ZorgThuis Winschoten is een goed voorbeeld van zo’n slimme verbinding, zo wordt gesteld. Prachtig voorbeeld "In Winschoten hebben we een prachtig voorbeeld van hoe zorg dichtbij gehouden kan worden, namelijk het ZorgThuis. D66 Oldambt vindt dat dit initiatief een prachtig voorbeeld is voor de rest van Nederland. Op zo’n mooi initiatief in de gemeente mogen we trots zijn. Een voorbeeld van hoe je innovatie in de zorg kan toepassen waardoor de inwoner langer zelfstandig kan blijven. Waar je trots op bent mag je ook delen. Daarom hebben we D66 landelijk uitgenodigd om naar het Oldambt te komen, om kennis te maken en te leren van dit initiatief", zegt Henriëtte Davelaar, derde op de kieslijst van D66 Oldambt. Het Zorg Technologie Huis Als mensen ouder worden of zorg nodig hebben is het van belang dat thuis wonen veilig is. Dat kan door bijvoorbeeld technologische hulpmiddelen (domotica, sensoren) en praktische hulpmiddelen. In het ZorgThuis zijn deze hulpmiddelen bij elkaar gebracht en in het echt te bekijken en beleven. Studenten en bezoekers kunnen door het aantrekken van een ouderdomspak en het opzetten van brillen met visusbeperking ervaren hoe het dagelijks leven met een beperking kan verlopen. Het ZorgThuis Winschoten wil via een samenwerking van vmbo en mbo opleidingen in Winschoten met woningbouwvereniging Acantus een praktijksituatie creëren om studenten (v)mbo in de regio bekend maken met zorgtechnologie en de mogelijkheden daarvan, studenten in de voorbereiding op hun beroep leren omgaan met zorgtechnologie en zorgprofessionals, zorgvragers van nu en mantelzorgers uit de regio door studenten laten informeren over de mogelijkheden van zorgtechnologie ter ondersteuning van langer thuis wonen.