Ulco Vermeulen benoemd in Raad van Commissarissen Ommelander Ziekenhuis

Winschoten - Ulco Vermeulen is per 1 maart benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG).

Vermeulen is in het dagelijks leven actief in de energiesector. Hij is lid van de Raad van Bestuur van Gasunie. Daarnaast combineert hij verschillende nevenfuncties. Zo is hij voorzitter van het bestuur van het TKI Nieuw Gas en voorzitter van het bestuur van Groen Gas Nederland. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van de New Energy Coalition een fusie van Energy Valley, de Energy Academy Europe en het Energy Delta Institute.