Provinciale Staten steunen Wunderline

Bad Nieuweschans/Winschoten - Provinciale Staten van Groningen hebben ingestemd met de voordracht om een eerste krediet van 9,53 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatiefase van de Wunderline, de kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.

Door de aanleg van de Wunderline wordt de spoorverbinding tussen Groningen, Bremen en de tussenliggende gebieden verbeterd met als positief gevolg dat de ruimtelijke, sociale en economische samenhang tussen de provincie Groningen en Land Niedersachsen verder wordt versterkt. De Wunderline levert tevens een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities en klimaatdoelstellingen van de Provincie Groningen.

Blij met de steun

“Ik ben erg blij met de steun van onze Provinciale Staten voor de Wunderline. Het voelt als de welverdiende kroon op een lang traject van lobby en overleg. Door het vaststellen van het realisatiebesluit Wunderline is nu een uniek moment gecreëerd om samen met onze projectpartners aan Nederlandse én Duitse zijde door te pakken. En dat gaan we doen!"

Samenwerkingsovereenkomsten

"Op 7 februari 2019 ondertekenen we in Winschoten, op de grens van Nederland en Duitsland, de samenwerkingswerkingsovereenkomsten die ervoor zorgen dat we de Wunderline daadwerkelijk gaan realiseren. Ik kijk uit naar dat moment en ben trots op het feit dat al onze inspanningen tot dit resultaat geleid hebben", aldus gedeputeerde Henk Staghouwer.

Planuitwerkingsfase

De planuitwerkingsfase van de Wunderline is onlangs afgerond en hieruit is een voorkeursoplossing gekomen die in drie bouwstappen aan beide zijden van de grens wordt gerealiseerd. Deze drie bouwstappen zijn onderdeel van de overeenkomst totaalpakket. Begin 2019 wordt de overeenkomst totaalpakket door de leden van de Stuurgroep - het Land Nedersaksen, de vrije Hansestad Bremen en de provincie Groningen - ondertekend.