Leden melkveebedrijven FrieslandCampina laten massaal koeien weiden

Beerta - Twee jaar eerder dan beoogd, is de doelstelling van de Nederlandse zuivelsector van 81,2 procent weidegang bereikt. Dankzij actieve begeleiding kozen nog eens 303 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina ervoor in 2018 te starten met weiden.

Frans Keurentjes, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “We kunnen er als sector ontzettend trots op zijn dat het ons wederom is gelukt het aantal koeien in de wei te laten groeien en dat we daarmee de sectordoelstelling van 2020 nu al hebben bereikt. Vooral omdat de ongewoon warme en droge zomer van 2018 het weiden en het graslandbeheer flink bemoeilijkte. Dat we er in geslaagd zijn, heeft te maken met het vakmanschap van de Nederlandse melkveehouder. Bovendien is het zo dat ze graag bijdragen aan de zichtbaarheid van de koe in het Nederlandse landschap. De bereidheid van de consument om daar iets extra’s voor te betalen, geeft een extra stimulans.”  

Over weidegang
Een grazende koe is een onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap en wordt door de maatschappij zeer gewaardeerd. FrieslandCampina stimuleert leden-melkveehouders om hun koeien en jongvee te weiden. Om weidegang aan te moedigen beloont FrieslandCampina zijn ledenmelkveehouders, wanneer zij hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag in de wei laten grazen. De melkveehouders ontvangen hiervoor een weidegangtoeslag van 1,50 euro per 100 kilo melk. Weidemelk is voor de consument herkenbaar aan het weidemelk-logo dat op de verpakkingen van veel zuivelproducten staat.