Vier miljoen euro voor Boven Pekela en fabriek voor groen gas

Pekela - De gemeente Pekela van het Rijk, in het kader van energie neutraal wonen, een bedrag van 4 miljoen euro toegezegd gekregen. Volgens wethouder Jaap van Mannekes wordt het geld aangewend voor de verduurzaming van woningen in de gebieden Doorsnee en Boven Pekela.

Van Koppelsluis tot aan de Ommelanderbrug. In totaal gaat het om zo’n 600 huizen waarin de eigenaren willen investeren in isolatie, verwarmingspompen en zonnepanelen. Een ander deel van de miljoenen gaat naar de bouw van een fabriek in genoemd gebied die groen gas gaat produceren. “Van het bedrag gaat in principe geen euro naar advies- en of onderzoeksbureaus”, aldus de wethouder.

Plan van aanpak

Momenteel wordt door een werkgroep een plan van aanpak gemaakt. De uitkomsten hiervan worden in januari bekend gemaakt. Dan wordt tevens duidelijk wat de bewoners die willen deelnemen in financiële zin eventueel zelf moeten bijdragen.

Zonneparken in Pekela

Van Mannekes vertelde kort geleden een en ander op een bijeenkomst in ontmoetingscentrum De Kiepe waarin het thema ‘Zonneparken in Pekela’ centraal stond. In concept werd de ruim 60 aanwezigen duidelijk gemaakt hoe de gemeente zonneparken in de buitengebieden wil indelen. In elk geval moeten ze in balans zijn met het landschap. Er moet voldoende afstand zijn tot woningen, de veenkoloniale horizon moet open blijven, de parken mogen niet spiegelen, de beveiliging (hekken) moeten onzichtbaar zijn en de parken moeten van een adres worden voorzien. Na plusminus 25 jaar moeten de eigenaren de zonneparken zelf weer ontmantelen.

Op dit moment zijn in Pekela twee locaties gereed om in totaal ruim zes hectare panelen te ontvangen. De AA-stroom in Oude Pekela, achter de loodsen van voormalig strokartonfabriek Union en nabij de silo van Avebe in het gebied Doorsnee.

350 Hectare grond

In Pekela is in totaal 350 hectare grond voor de aanleg van zonneparken beschikbaar. Daarvan wil de gemeente maximaal 150 voor panelen aanwenden. Er wordt geen grond gereserveerd voor particulier initiatief. Wel mogen zonnepanelen ook op water (Heeresmeer en Kruiselwerk) worden geplaatst. Uiteindelijk bepalen gemeente en provincie gezamenlijk waar in Pekela zonneparken mogen worden gerealiseerd.

Parken mogen en kunnen in de gemeente worden aangelegd door projectontwikkelaars, door coörporaties maar ook door bijvoorbeeld particulieren. Middels gebiedsfondsen, crowdfunding en zelfontwikkeling kan financiering plaatsvinden. Inmiddels is bij de gemeente vooral door landbouwers geinformeerd naar de inrichting van zonneparken.

Volgens Van Mannekes is er in principe nu al belangstelling voor een totale oppervlakte van 90 hectare.