Eén op de drie automobilisten kreeg snelheidsboete in 2017

Winschoten - Eén op de drie Nederlandse autobezitters kreeg in 2017 ten minste één snelheidsboete. Onder particulieren werden jonge autobezitters relatief vaker bekeurd dan oudere autobezitters. Dat blijkt uit het onderzoek Snelheidsboetes: de bekeurden in beeld, van het CBS.

Van de ruim 9 miljoen Nederlandse personenauto’s die (een deel van) 2017 op de weg waren, werden er 2,9 miljoen bekeurd voor één of meer snelheidsovertredingen. Samen werden zij 5,8 miljoen keer bekeurd voor te snel rijden.

Van de particuliere autobezitters was het aandeel dat ten minste één keer bekeurd werd voor een snelheidsovertreding hoger onder jongeren dan onder ouderen.

Opvallend

Opvallend is dat in 2017 van alle personenauto’s op benzine 28 procent één of meermaals bekeurd voor te hard rijden. Plug-in hybrides werden naar verhouding het vaakst bekeurd, 63 procent van de auto’s van dit type kreeg minimaal één bekeuring. Ook van de diesels (46 procent) en volledig elektrische voertuigen (45 procent) werd een relatief groot deel bekeurd.

Audi

Van de dertig meest voorkomende automerken kregen Audi’s het vaakst een boete (48 procent), gevolgd door BMW (46 procent), Land Rover, Volvo (beide 45 procent). Laag daarentegen was het percentage bekeurde personenauto’s van de merken Daewoo, Daihatsu (beide 20 procent) en Suzuki (22 procent). Ook de hoogte van de snelheidsoverschrijding verschilt per merk. Porsches overschreden de snelheidslimiet met 9,3 kilometer per uur het meest. Daihatsu had de lichtste snelheidsoverschrijding binnen de top 30 (7,4 kilometer per uur te hard).