Waterschapspartij eist onderzoek naar scheefgroei waterschapsheffingen

Winschoten - “Er moet dringend onderzoek komen naar de scheefgroei in de lastenverdeling voor waterschapsbelastingen.” Dat zegt Ron van Megen van de Algemene Waterschapspartij (AWP).

De partij dient bij verschillende waterschappen moties in waarin wordt aangedrongen op onderzoek naar de scheefgroei. Landelijk wordt gemiddeld ruim 80 procent van de watersysteemlasten gedragen door huishoudens en gemiddeld minder dan 20 procent door het bedrijfsleven en de landbouw.

“De algemene besturen van de waterschappen behartigen teveel de belangen van het bedrijfsleven”, zegt AWP-voorzitter Van Megen.

"Bedrijven zitten overal in Nederland voor een dubbeltje op de eerste rang. De huishoudens betalen daar de rekening voor. Het is daarom hoog tijd dat onderzocht wordt hoe die scheve lastenverdeling is ontstaan en hoe ze in alle redelijkheid gecorrigeerd kan worden.” 

Watersysteemheffing

Nu worden, volgens de partij, in de watersysteemheffing huishoudens even zwaar belast op hun WOZ-waarde als bedrijven. “Dat staat volgens ons niet in verhouding tot het profijt, de economische waarde en het schaderisico”, aldus AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp . “We willen daarom goed onderzoeken of het profijtbeginsel hier wel goed toegepast wordt. Zo’n onderzoek geeft straks goede argumenten en concrete handvatten voor eerlijke correcties. Volgens ons kunnen de waterschapslasten voor huishoudens flink omlaag.”