Westerwolde blijft bij Gemeenschappelijke Regeling Wedeka

Bellingwolde/Vlagtwedde - Het college van Westerwolde heeft op 11 december besloten om niet uit de Gemeenschappelijke Regeling Wedeka te treden. De recente positieve bestuurlijke afspraken over de doorontwikkeling naar een Leerwerkbedrijf en de samenwerking hierin met Afeer zijn aanleiding tot dit besluit.

Op 29 november heeft het Algemeen Bestuur (AB) van Wedeka besloten om het sociaal werkbedrijf Wedeka om te bouwen naar een Leerwerkbedrijf. De gemeente Westerwolde heeft altijd aangegeven deze doorontwikkeling te omarmen, maar hierin wel een samenwerking met Afeer te willen zien. Op aandringen van de gemeente Westerwolde heeft het AB een eerste stap gezet in de samenwerking met Afeer.

Wethouder Giny Luth: “Wij hebben vertrouwen in deze positieve ontwikkelingen. Daarom hebben wij besloten om niet uit Wedeka te treden.”

In het kader van regionale samenwerking gaat de directie van Wedeka samenwerken met Afeer. Hiervoor worden schriftelijke intentieafspraken vastgelegd over de onderlinge afstemming van bedrijfsactiviteiten en de leerwerktrajecten. Hierdoor ontstaat in de regio een breed en aanvullend aanbod voor werkzoekenden.