Sander Blom uit Winschoten maakt docu over verdwijnen ambachtelijke beroepen

Winschoten - Filmmaker Sander Blom (24) en acteur/jongerenwerker Basz de Jonge (30) maken deze zomer een documentaire over ambachtelijke beroepen op het Groninger platteland. De docu gaat over ambachtelijke beroepen die dreigen te verdwijnen, zoals de dorpsbakker.

Welke impact hebben deze veranderingen op de leefbaarheid van kleine kernen. Ook wordt bij jongeren de animo gepeild voor deze beroepen. Het project, voorlopig Ambachtsjongeren getiteld, komt uit de koker van De Jonge, die naast zijn werk als presentator, zanger en acteur ook actief is als jongerenwerker. Hij constateerde dat hij nog nooit een jongere had horen zeggen dat die bakker wilde worden. Of slager. De vraag rees of er onder jongeren nog genoeg interesse is voor ambachtelijke beroepen die traditioneel vaak van vader op zoon overgingen. Vraagstelling Blom, die eerder videoclips produceerde voor de band Victors Village van De Jonge en die vorig jaar ook een documentaire over die band maakte, werd bij het project gehaald. Het plan werd verder uitgewerkt en momenteel is de vraagstelling voor de documentaire als volgt: Dreigen ambachtelijke beroepen op het Groninger platteland uit te sterven? Zo ja, welke invloed heeft dat op de leefbaarheid van kleine kernen? En is er animo onder jongeren om dergelijke ondernemingen over te nemen? Momenteel zijn de twee druk in gesprek met een aantal gemeenten in Midden- en Oost-Groningen en er zijn aanvragen gedaan bij de Kunstraad Groningen en Stichting Beringer Hazewinkel om de documentaire te kunnen maken. "Tegelijkertijd doen we research naar de beroepen die we in beeld willen brengen en rijden we door de provincie om met ondernemers te praten. Maar voordat we kunnen gaan draaien, zoeken we nog meer ondernemers." Oproep De twee roepen kleine ambachtelijke ondernemers in Midden-en Oost-Groningen oproepen om zich aan te melden voor het project als ze hun onderneming geschikt achten en mee willen doen. Dat kan bijvoorbeeld als zelfstandige bakker of slager, maar ook als agrariër of zelfstandige supermarkteigenaar. Planning "We verwachten de documentaire tussen mei en eind augustus te draaien en uiterlijk eind september af te hebben. Vervolgens zal de film op lokale en regionale omroepen uitgezonden worden en veel vertoond worden in lokale theaters (provincie Groningen). We zullen tegen die tijd de film(vertoningen) ook aanbieden bij scholen in combinatie met een lesbrief, zodat zoveel mogelijk jongeren de documentaire te zien krijgen. Informatie Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met Basz de Jonge (06 11902909, de jongebasz@gmail.com) of met Sander Blom (06 39884030, info@sanderblomfilms.nl).