Symposium Kans voor de Veenkoloniën in De Klinker

Winschoten - Tijdens een besloten bijeenkomst in De Klinker in Winschoten komende donderdag wordt het programma Kans voor de Veenkoloniën nader toegelicht. Ook is er een kort symposium.

De toelichting wordt gedaan door Frits Alberts, voorzitter van de stuurgroep Kans voor de Veenkoloniën; Karin Kalverboer penvoerder van het programma; Joke Bakker, als voorzitter en trekker van een brede bewonersbeweging en Paul Asbreuk, directeur van Impology en projectleider van het project Goede Start. Voorafgaand wordt er, tijdens het plenaire onderdeel van het symposium Goede Start van 11.00 tot 11.30 uur onder leiding van Aize Bouma, inhoudelijk kort ingegaan op de verbinding van dit project met het brede programma Kans voor de Veenkoloniën. Het programma Goede Start dat in alle gemeenten van de Veenkoloniën plaatsvindt, sluit naadloos aan bij de landelijke aanpak Kansrijke Start van minister Hugo de Jonge dat ervoor moet zorgen dat kinderen een betere start kunnen maken. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling. Ruim 14 procent van de Nederlandse kinderen maakt een valse start door bv. vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht.