Gemeente Westerwolde maakt financieel gezonde start

Ter Apel - De eerste programmabegroting van de nieuwe gemeente Westerwolde laat een voordelig saldo zien.

Ook de meerjarenraming tot en met 2021 toont een voordelig saldo. Daarmee maakt de gemeente Westerwolde een financieel gezonde start. De programmabegroting van Westerwolde laat een positief saldo zien van bijna 100.000 euro. De begroting is, in overleg met de raden van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, beleidsarm ingestoken. Hiermee krijgt de fusie van beide gemeenten zoveel mogelijk de ruimte. Het komende jaar staat in het teken van harmonisatie van beleid en processen, zoals het verlichtingsplan, cultuurbeleid, sport en onderwijs. Daarnaast richt de gemeente zich onder andere op een woonvisie, duurzaamheid en de veiligheid in Ter Apel. De gemeente Westerwolde bouwt in 2018 voort op het ingestoken beleid van de voormalige gemeenten. Een organisatie die, volgens de gedefinieerde uitgangspunten als taakvolwassenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, klaarstaat voor haar inwoners. Waar de afgelopen jaren in het teken stonden van de op handen zijnde fusie, gaat de gemeente in 2018 met volle kracht aan de slag voor Westerwolde. Bij de totstandkoming van de harmonisatie van OZB- tarieven (Onroerende Zaak Belasting) voor de nieuwe gemeente Westerwolde, is gezocht naar enerzijds een minimale kostenstijging voor de inwoners en anderzijds een financieel gezonde basis voor de gemeente. Het gevolg is dat de tarieven ten opzichte van de beide voormalige gemeenten iets zijn gestegen, maar nog steeds tot de laagste van de regio behoren. De gemeenteraad buigt zich op woensdag 28 maart 2018 over de eerste programmabegroting van Westerwolde.