‘Ban op de reclamefolder: makkelijk scoren zonder milieuwinst’

Winschoten - Lokale politici in diverse gemeenten voeren plots een hetze tegen de verspreiding van reclamefolders. En dat terwijl deze branche - met een recyclepercentage van ruim 90 procent – juist een van de duurzaamste van Nederland is. Bovendien dreigt deze politieke hype tienduizenden mensen hun (deel)baan te kosten.

“Diverse onderzoeken wijzen uit dat de milieuwinst van het bannen van reclamefolders nagenoeg nul is”, zegt directeur René Nijenbrinks van verspreidingsorganisatie Santibri-Axender. “Dit is stuitend populisme van de bovenste plank van politici die in aanloop naar verkiezingen nog even gemakkelijk willen scoren.” Nijenbrinks ageert tegen de ‘ja - ja’ sticker, waarmee mensen alleen nog reclamefolders in de bus krijgen na uitdrukkelijke toestemming. Onder meer D66 in Leek en GroenLinks in Assen dienden onlangs in navolging van onder meer Amsterdam moties in om deze verplicht te stellen. Nijenbrinks: “Hiermee neemt het volume in reclamefolders af. Huis-aan-huis reclamefolders verspreiden wordt onbetaalbaar en daarmee stoot je tienduizenden bezorgers, winkeliers en mensen in de papierindustrie het brood uit de mond. Ik vind dat ronduit stuitend.” Papiersoep “Heb jij wel eens van papiersoep gehoord? Ik niet. Wel van plastic soep. Dus misschien zou de lokale politiek de pijlen eens op deze enorme vervuiler moeten richten”, stelt Nijenbrinks. “Papier is juist een prachtig en zeer milieuvriendelijk alternatief voor plastic. Ik heb me er echt in verdiept, maar met de beste wil van de wereld: ik heb echt geen flauw idee wat het milieu hiermee opschiet.” Milieu Het belangrijkste argument tegen papiergebruik is duurzaamheid. “Totale onzin”, oordeelt Nijenbrinks. Verreweg het meeste papier wordt geproduceerd volgens duurzame FSC-certificering. ‘Papier wordt gemaakt van hout: milieuvriendelijk en één van de weinige hernieuwbare grondstoffen’, staat op de FSC website. “Diverse onderzoeken wijzen uit dat de milieuwinst van het verdwijnen van de reclamefolder nagenoeg nul zou zijn. Gezien de zeer succesvolle recyclingprocessen durf zelfs de stelling aan dat deze hetze slecht is voor het milieu.” Hij duidt onder meer op het PRN-rapport ‘Resultaten monitoring inzameling en recycling niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton’ uit 2016. Papier is de belangrijkste grondstof voor karton. De vraag hiernaar is enorm in de huidige webshopeconomie. “Draai je de reclamefolder de nek om, dan zijn kartonproducenten genoodzaakt om hun grondstof uit het verre buitenland te halen, met alle logistieke milieudruk van dien”, betoogt hij. “Bovendien zal de retail andere reclamebronnen aanboren die eveneens energieverbruik en milieudruk met zich meebrengen.” Economisch Nijenbrinks schat in dat zo’n 50.000 mensen in Nederland hun werk verliezen als de reclamefolder verdwijnt. En dan zijn er nog de vele scholen en sportverenigingen die zich financieel staande weten te houden met het inzamelen van oud papier. Ook zij gaan het financieel moeilijk krijgen: “Een belangrijke reden dat ik werk in deze branche is juist het duurzame karakter dankzij de ongeëvenaarde recyclingstromen. Gezien de argumentatie van deze politici in aanloop naar verkiezingen kan ik niet anders dan concluderen dat het hier gaat om ongefundeerde scoringsdrift. Deze populistische fact-free politics stoot tienduizenden het brood uit de mond en dat vind ik in- en intriest!”