StemWijzer Oldambt gaat online

Winschoten - De Stemwijzer Oldambt, www.stemwijzer.nl/oldambt, gaat vrijdagmiddag 23 februari om 17.00 uur online. Burgemeester Pieter Smit onthult de StemWijzer van Oldambt in Halte Democratie.

Dit in het bijzijn van leden van de lokale politieke partijen. Samen met ProDemos hebben zij hard gewerkt om inwoners een overzicht te geven van hun standpunten. Uniek In 2014 was Oldambt de eerste gemeente waarin de StemWijzer online ging. Nu zijn we de enige gemeente in de provincie Groningen die deze stemhulp aanbiedt. Via de StemWijzer kunnen inwoners aangeven wat hun mening is over 29 stellingen. De StemWijzer geeft vervolgens aan welke partijen de meeste overeenkomsten bieden. Opkomst belangrijk Met de StemWijzer die onder andere gaat over woningen, de controle op de uitgaven van de gemeente, vluchtelingen, financiële ondersteuning, windmolens en verkeerssituaties laten we zien dat politiek over de directe omgeving van inwoners gaat. De partijen die samen de gemeenteraad vormen geven kaders en grote lijnen mee aan het college, die dat vervolgens uitwerkt. Inwoners kunnen via de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hun keuze kenbaar maken. Alle twaalf deelnemende partijen hopen dat zoveel mogelijk inwoners hun stem die dag laten horen.