PVV Pekela: 'Het is tijd dat we in de raad komen'

Pekela - Veel Pekelders die de laatste jaren de lokale en landelijke politiek hebben gevolgd zeggen het zeker te weten; gezien de laatste zes uitslagen komt de nieuwe politieke groepering in Pekela, Partij Voor de Vrijheid (PVV), na de aanstaande verkiezingen met twee en misschien wel met drie zetels in de gemeenteraad.

De top van de nieuwe fractie, de gebroeders Arthur en Roland van Dooren stellen zich echter bescheiden op. "We zijn al blij als we straks deel uit maken van de Pekelder raad." Bij de laatste landelijke verkiezingen werd de Pekelder PVV echter even groot als de huidige, gemeentelijke SP die momenteel vier raadszetels bezit. Pim Fortuyn Arthur en Roland van Dooren zijn opgegroeid in het Westland. In de streek tussen Rotterdam en Den Haag. Ze wonen echter al geruime tijd in Nieuwe Pekela. Arthur van Dooren (47) is geüniformeerd politiebeambte in Assen en tevens manager bij een toeleverancier voor de luchtvaartonderneming Transavia in Eelde. Zijn grootste liefhebberijen zijn het scheidsrechteren bij het voetbal (topniveau) en zijn vier honden (husky’s). Broer Roland (48) is conciërge op een basisschool in eveneens de Noord Drentse plaats. Eerder was hij medewerker personeel en organisatie bij onder anderen (inter)nationale ondernemingen. Beiden zijn politiek actief geworden tijdens de opkomst van de nog steeds bekende, maar wijlen, destijds landelijk politicus Pim Fortuyn. "Die man liet zien hoe je als bestuurder voor het Nederlandse volk moet opkomen. Hij sprak heldere, voor iedereen begrijpelijke taal en gaf duidelijk de richting aan waar hij naar toe wilde. Fortuyn schudde ook ons wakker en we begonnen ons vanaf die tijd steeds meer voor de politiek te interesseren”, aldus de beide Van Doorens. Lijn doortrekken Arthur van Dooren zegt dat de PVV in Pekela de lijn van het gedachtengoed wil doortrekken. "Pekela voor de Pekelders. Goed zorgen voor de inwoners en zeker ook voor het plaatselijke bedrijfsleven." En verder: "Omdat onze partij de laatste tijd in Pekela zo goed scoort, vinden wij nu de tijd rijp om in te stappen. Tot nu toe hebben wij op onze plannen geen commentaar gehad. In tegendeel. Velen vinden het zelfs moedig en dapper dat we nu echt gaan meedoen." De broers zeggen verder dat diverse landelijke partijen min of meer al enkele standpunten van de PVV hebben over genomen. "Kijk maar naar de deal met Turkije en het binnenlands beleid in het kader van de immigratie. Vluchtelingen hebben in Nederland geen toekomst en moeten opgevangen worden in de eigen regio." Standpunten PVV Pekela vindt het niet passen dat vluchtelingen die statushouder zijn geworden voorrang krijgen boven Nederlanders bij de toewijzing van woningen en banen. "Dat moet anders", aldus Roland van Dooren. "Echte vluchtelingen moet je natuurlijk helpen in de eigen regio, maar als ze mogen blijven als statushouder, moet je ze niet bevoordelen." Asielzoekerscentra in Oost-Groningen moeten volgens het duo verdwijnen. "Bied eerst de eigen bevolking maar eens wat meer kansen en perspectief." De broers zijn tevens van mening dat het Pekelder gemeentebestuur het lokale bedrijfsleven te veel heeft laten sloffen. "Wat wel in orde is", aldus Arthur, "is de infrastructuur, maar het internet bijvoorbeeld kan en moet beter. Plaatselijke ondernemers moeten sneller vergunningen krijgen. Werk en andere klussen moeten zoveel mogelijk naar Pekelder bedrijven en het massaal inschakelen van buitenlandse werknemers, zoals bij de centrales in de Eemshaven, moet stoppen. Ook vinden we het onbegrijpelijk dat een hoogwaardige onderneming onlangs moest uitwijken naar Stadskanaal omdat Pekela geen plaats wilde bieden. Eindproducten moeten naar Pekela en afgestudeerde jonge mensen moeten in onze dorpen kansen krijgen om zich te ontplooien. Wat dat betreft is het bedrijf Droginet goed bezig." De Pekelder PVV is tegen windmolens omdat ze niet renderen, de ozb moet volgens de groepering worden bevroren omdat de huizenprijzen in Oost-Groningen nauwelijks stijgen en de hondenbelasting moet vanwege de sluitpost op de Pekelder begroting worden afgeschaft. Scholing Arthur van Dooren vertelt dat de mensen op de kieslijst al een hele tijd prima wordengeschoold. "Wij volgen diverse cursussen, leren debatteren, speechen en dat soort zaken. Verder bezoeken we raadsvergaderingen. Ook buiten Pekela. De meesten van ons hebben bestuurlijke ervaring. Mochten we in Pekela in maart de grootste worden dan zijn we prima in staat om bijvoorbeeld de coalitieonderhandelingen te leiden, waarbij we op voorhand niemand uitsluiten. Waarschijnlijk zullen er compromissen moeten worden gesloten, doch we willen zo weinig mogelijk afbreuk doen aan ons programma." Roland van Dooren zegt dat de PVV Pekela honderd procent zelfstandig mag en gaat opereren. Hij: "We hoeven geen verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld de landelijke top. We hebben en krijgen alle vrijheid. Wel hebben en houden we natuurlijk regelmatig contact met Groningen en Den Haag." Speerpunten Naast de eerder genoemde standpunten wil de Pekelder PVV in elk geval het schoolzwemmen in ere herstellen. De afvalcontainers moeten van vier terug naar twee. Er moet meer vrijheid komen voor de ondernemer. Het contact tussen gemeente en burger kan en moet beter en vooral sneller. Minstens één brug in Nieuwe Pekela moet voor de betrokken landbouwers toegankelijker worden gemaakt en personen die door Synergon worden gedetacheerd moeten sneller door reguliere bedrijven worden overgenomen. De stort in Nieuwe Pekela moet het hele jaar door gratis worden. Verder wil de PVV dorpswachten aanstellen die de bewoners attenderen op en adviseren bij het netjes houden van onder anderen hun leefomgeving. Groslijst Arthur (1) en Roland van Dooren voeren de groslijst van de PVV Pekela aan. Derde op de lijst staat Jan Stoffers uit Oude Pekela. Rein Kuiper, eveneens uit Oude Pekela is als vierde geplaatst en Albert Hartman uit dezelfde plaats is als vijfde gepositioneerd. Reinder Blaauw, nu nog woonachtig in Groningen, maar binnenkort terug in Pekela, staat zesde. De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad zijn op 21 maart.