Bijeenkomst Norbertusparochie in teken rentmeesterschap

Hoogezand - Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden en Frans Keurentjes, bestuursvoorzitter van FrieslandCampina spraken vrijdag, op een bijeenkomst van de Norbertusparochie, over het thema rentmeesterschap.

Goed rentmeesterschap is volgens de bisschop goede zorg voor de schepping en al haar bewoners. Het gaat, volgens hem, om een zorgvuldige balans tussen mens en milieu, in de wetenschap dat de mens de natuur niet naar zijn hand kan zetten. Keurentjes benadrukte dat wanneer hij zegt dat er genoeg voedsel is voor iedereen, maar dat ruim één derde van de totale voedselproductie wordt verspild. Bij de bijeenkomst, die werd gehouden in Hotel Faber in Hoogezand, waren ruim 130 mensen aanwezig, die na de inleidingen ook vragen konden stellen aan de sprekers. De avond werd georganiseerd door de Norbertusparochie samen met Solidair Groningen & Drenthe. De parochie organiseert in de loop van dit jaar nog een aantal activiteiten rond dit thema. De Norbertusparochie Oost-Groningen bestaat uit katholieke geloofsgemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Veendam en Winschoten. Meer informatie Meer informatie is te vinden op www.heiligenorbertusparochie.nl.