Fakkeltocht SamenLoop voor Hoop Oldambt in Winschoten

Winschoten - SamenLoop voor Hoop Oldambt organiseert voor vrijdag 9 maart een fakkeltocht in Winschoten, aanvang 19.00 uur. De tocht, die ongeveer een halfuur duurt, start op het plein vóór Cultuurhuis De Klinker en eindigt nabij het gemeentehuis.

De deelnemers staan met de fakkeltocht stil bij kanker. Gedacht wordt aan de mensen die vechten tegen kanker en aan de dierbaren die helaas het gevecht hebben verloren. Ook wordt aandacht gevraagd voor de SamenLoop voor Hoop Oldambt. De ambassadeurs Pieter Smit en Erik Hulsegge nemen deel aan de fakkeltocht. Primeur Hulsegge sluit de fakkeltocht met een eigen verhaal. Ook krijgen alle deelnemers en bezoekers een primeur: het SamenLoop voor Hoop Oldambt-lied wordt voor het eerst gepresenteerd door het duo Simone en Sam. Deelname aan de fakkeltocht is gratis. Natuurlijk is een vrijwillige bijdrage welkom, dit komt geheel ten goede aan de SamenLoop voor Hoop Oldambt en daarmee aan het KWF.