Wederom hoge score voor Noorderpoort Educatie

VEENDAM - - Noorderpoort Educatie scoort met een gemiddeld cijfer van een 8 boven het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat in opdracht van Blik op Werk is uitgevoerd in de periode van 15 januari 2017 tot en met 15 januari 2018.

Een klinkend resultaat

De cursisten die hun inburgering vorig jaar volgden bij Noorderpoort Educatie zijn erg tevreden over de kwaliteit van lesgeven. Zo vond ruim 90% van de respondenten dat de docent goed antwoord kon geven op de vragen en ook gaf 93% aan zich veilig op school te voelen. De algehele beoordeling Goed werd door 71,2% van de ondervraagden gegeven aan de inburgeringscursussen van Noorderpoort.

Dit is niet de eerste keer dat Noorderpoort zeer hoog scoort tijdens het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk. De afgelopen twee jaar mocht Noorderpoort ook al een dikke 8 in haar zak steken.

Stichting Blik op Werk

Blik op Werk zet zich in voor alle inwoners van Nederland, die kunnen, mogen en willen werken. Zij streven ernaar dat iedereen een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt. Noorderpoort wil hierop aansluiten door ondersteuning te bieden aan mensen om hun zelfredzaamheid binnen de maatschappij te vergroten. Dit doet Noorderpoort Educatie door mee te doen aan cursussen in de Basiseducatie.

Om in aanmerking te komen voor het Blik op Werk Keurmerk moet onder andere de norm 'tevredenheid klanten' worden gehaald. Noorderpoort draagt al een aantal jaren het Keurmerk Inburgeren. Dit betekent dat de cursussen van hoge kwaliteit zijn en dat de cursisten geld kunt lenen bij DUO. Voor het behalen van het keurmerk wordt de norm nagestreefd van een 6,5 als gemiddeld rapportcijfer. Educatie zit met het behaalde cijfer 8 ruim boven deze norm.

Noorderpoort Educatie

Noorderpoort biedt naast inburgeringstrajecten ook alfabetiseringscursussen, Nederlands voor anderstaligen en Staatsexamen Nederlands aan in de stad en provincie Groningen. Het cursusaanbod en de inburgeringstrajecten van Noorderpoort Educatie zijn bestemd voor studenten van achttien jaar en ouder.