Directiewisseling bij Stichting Klein Voorhout in Beerta

Beerta - Hetty Post volgt per 1 februari Teun Rozenveld op als directeur-bestuurder bij Klein Voorhout, stichting voor wonen en begeleiding voor jongeren, in Beerta.

Ruim twee jaar geleden kwam Stichting Klein Voorhout in zwaar weer terecht. Onder leiding van interim-bestuurder Teun Rozenveld zijn verschillende verbetertrajecten ingezet die hebben geleid tot een stabiele situatie. HettyPost heeft ervaring in de zorg en wil zich er voor inzetten om de organisatie nog meer op de komende veranderingen in de zorg voor te bereiden. Het doel van Klein Voorhout is om jongeren die niet bij hun ouders kunnen wonen een thuis te bieden. In Klein Voorhout wonen 40 jongeren en komen 10 jongeren logeren. Stichting Klein Voorhout werkt samen met alle gemeenten in de provincie Groningen en instellingen voor jeugd in de drie noordelijke provincies. De stichting is een HKZ gecertificeerde instelling, in 2018 vindt de transitie plaats naar de ISO 9001 kwaliteitsnorm. Er werken in totaal 55 personen, medewerkers, stagiaires envrijwilligers.