Gemeente Oldambt huisvest 99 vergunninghouders in 2017

Winschoten - De gemeente Oldambt heeft in 2017, in samenwerking met woningcorporaties Acantus en Groninger Huis én welzijnsorganisatie Sociaal Werk Oldambt, 99 vergunninghouders met een verblijfsvergunning gehuisvest in de gemeente. Daarmee is de door het Rijk opgelegde taakstelling ruimschoots gehaald.

Het Rijk legt iedere gemeente in Nederland jaarlijks een taakstelling op over het aantal binnen de gemeente te huisvesten vergunninghouders. Vergunninghouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Hoeveel vergunninghouders iedere gemeente moet huisvesten, is afhankelijk van het aantal inwoners. Gemeente Oldambt heeft in 2017 de taakstelling van 52 personen gekregen, maar had op 1 januari van dat jaar ook een achterstand van 33 vergunninghouders. Er moesten in 2017 dus 85 vergunninghouders worden gehuisvest. Ruimschoots behaald De taakstelling van het Rijk is dit jaar ruimschoots behaald. Wethouder Bard Boon zegt hierover: “We hebben niet alleen de opgelegde taakstelling behaald, maar we hebben ook de achterstand van de vorige jaren helemaal weg kunnen werken door in totaal 99 vergunninghouders te huisvesten binnen onze gemeente. Daar ben ik heel trots op.” Samenwerking Gemeente Oldambt werkt voor de huisvesting van vergunninghouders samen met Bureau Vluchtelingen & Nieuwkomers Oldambt (BVNO) van Sociaal Werk Oldambt en de woningcorporaties Acantus en Groninger Huis. Als dank voor de goede samenwerking bracht wethouder Bard Boon de drie samenwerkingspartners een taart.