Tevredenheid over rechters onverminderd hoog

Leeuwarden - Rechtzoekenden en professionals zijn nog steeds erg tevreden over het functioneren van rechters. Dat blijkt uit het driejaarlijkse landelijke klantwaarderingsonderzoek onder rechtzoekenden en professionals van de rechtbank Noord-Nederland.

Zij voelen zich serieus genomen door de rechter en waarderen hoe de rechter met hen omgaat. Minder tevredenheid is er over de lange wachttijden. Dat ligt voor een groot deel aan het tijdelijk rechterstekort. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.  De rechtbank leidt nieuwe rechters op. Halverwege 2018 zijn er twintig rechters in opleiding. Rechtzoekenden zijn ook tevreden over de begrijpelijkheid van de beslissing van de rechter. Professionals zijn kritischer; zij vinden dat de uitleg van de rechter over de uitspraak beter kan. Verder zien rechtzoekenden en professionals graag dat er meer overleg en afstemming plaatsvindt bij het maken van afspraken of het plannen van zittingen. Positieve waardering is er daarnaast voor de ontvangst door de medewerkers van de rechtbank en voor de faciliteiten in de wachtruimten van de gerechtsgebouwen in Assen, Groningen en Leeuwarden. Te lange wachttijden De tijd die nodig is om een volledige rechterlijke procedure te doorlopen, is te lang. Dit geven zowel rechtzoekenden als professionals aan. De onvrede hierover is gestegen ten opzichte van 2014. Deze uitkomst is in lijn met de landelijke trend. Driejaarlijks klantwaarderingsonderzoek van de Rechtspraak Aan het klantwaarderingsonderzoek van de rechtbank Noord-Nederland deden 239 professionals (advocaten, officieren van justitie, bewindvoerders, deurwaarders, curatoren, rechtsbijstandverzekeraars en professioneel gemachtigden) en 223 rechtzoekenden mee. Alle gerechten in Nederland hebben aan het onderzoek deelgenomen, dat plaatsvond van maart tot en met juli 2017. De resultaten zijn vergeleken met de eerdere klantwaarderingsonderzoeken in 2011 en 2014. Het onderzoek is uitgevoerd door SmartAgent MarketRespons (SAMR) en veldwerkbureau Mobiel Centre Marktonderzoek.