Nibud waarschuwt voor te veel optimisme: koopkracht blijft achter

Winschoten - 'Het gaat beter met Nederland' en 'De crisis is over', zijn veelgehoorde kreten. Waarom merk ik hier niets van?, zullen vele mensen denken. Simpel; er is sprake van te veel optimisme, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

De koopkracht voor de meeste Nederlanders gaat er in 2018, volgens koopkrachtberekeningen van het Nibud, nauwelijks op vooruit. Voor mensen met een bijstandsuitkering verandert er vrijwel niets, hun koopkracht blijft over het algemeen gelijk. Mensen met een aanvullend pensioen zien hun koopkracht in 2018 dalen, soms met meer dan 1 procent. Werkenden gaan er licht op vooruit. De verwachte stijging van de cao-lonen betekent voor de koopkracht slechts een minimale vooruitgang. Voor werkenden die in 2018 niet meer gaan verdienen, daalt de koopkracht. Procentueel stijgt de koopkracht voor bijna iedereen niet meer dan een 0,5 procent. Het Nibud wil consumenten erop wijzen dat het algemene beeld wellicht is dat alles beter wordt, maar in de portemonnee zullen huishoudens daar in 2018 nog weinig van merken. Meer op https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-waarschuwt-optimisme-koopkracht-blijft/