GroenLinks Oldambt: Schone energiebron omarmen

Winschoten - GroenLinks Oldambt vindt dat schone energiebronnen moeten worden omarmd. De omzetting van zonne-energie in elektriciteit door middel van zonnecellen is één van de opties. De partij plaats hierbij wel een aantal kanttekeningen.

"Dat kost oppervlakte op daken van huizen, grotere gebouwen of op percelen van boerenbedrijven. Uit oogpunt van energieproductie zijn percelen van boerenbedrijven aantrekkelijk vanwege de grote oppervlakte die met zonnepanelen kan worden bezet", stelt secretaris Aart Jan Langbroek. "Echter, de zonnepanelenweides moeten wel worden geaccepteerd, door de omwonenden en door de politiek." Voorwaarden Naar de mening van het bestuur van GroenLinks Oldambt dient een zonnepanelenweide, in de nabijheid van de bebouwing, te voldoen aan enkele voorwaarden: - De bewoners, of de gemeenschappen, moeten er op een of andere manier mede profijt van hebben. Bijvoorbeeld door mee te delen in de energieopbrengsten. - Ze moeten aantrekkelijk in het landschap worden ingepast. Het directe zicht op de panelen dient te worden vermeden door bijvoorbeeld gevarieerde (lage) beplanting er omheen met een hoge natuurwaarden. En ingericht als aantrekkelijk ommetje voor dorp of stad. Geplande zonnepanelenweiden zoals bij Finsterwolde kunnen aldus worden aangelegd. Voor de volksgezondheid kan winst worden geboekt omdat chemische bestrijding en bemesting niet nodig zijn, zo stel GroenLinks Oldambt. Accepteren De partij hoopt dat de inwoners van de stad en de dorpen in Oost-Groningen een dergelijke duurzame aanpak zullen accepteren. En dat de gemeenteraden, de politiek, daarin hun belangrijke rol kunnen spelen. In het algemeen belang, en in het belang van de direct omwonenden.