'Duidelijke koers in verkiezingsprogramma D66 Oldambt'

Winschoten - Het verkiezingsprogramma van D66 Oldambt is bekend. Het programma heeft, volgens Henriëtte Davelaar (derde op de kieslijst), een duidelijke koers en een duidelijke boodschap: 'Denken, durven, doen'. Het verkiezingsprogramma is inzet van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Oldambt.

Davelaar: "Het verkiezingsprogramma kenmerkt zich door een duidelijke koers, waarbij vol ingezet wordt op drie belangrijke thema’s die op dit moment spelen in Oldambt en die direct inwoners raken. D66 wil kansen voor iedereen. Zij wil samen werken aan een betere toekomst. In veel wijken en dorpen is het goed leven en goed wonen, maar er zijn ook grote uitdagingen. Daarom zet D66 in op een sterke economie, een klimaatneutrale gemeente en zorg dicht bij mensen." De drie speerpunten zijn: werk (ruimte voor economische kansen), duurzaam (klimaatneutraal Oldambt) en zorg (zorg dicht bij de mensen). In het verkiezingsprogramma zijn de deze thema’s verder uitgewerkt in een pakket aan maatregelen om vorm te geven aan de drie thema’s die spelen in Oldambt, zie: oldambt.d66.nl.