Nieuwe subsidieronde voor culturele ouderenprojecten in Groningen

GRONINGEN - Groningers met ideeën om hun oudere provinciegenoten te betrekken bij kunst en cultuur, kunnen tot 1 maart 2018 subsidie aanvragen bij het Pronkjewail Fonds. Het ouderenfonds accepteert aanvragen voor nieuwe en bestaande initiatieven van zowel particulieren als organisaties.

“Na de eerste subsidieronde, waarbij acht projecten zijn gehonoreerd, is er weer ruimte voor nieuwe aanvragen”, vertelt Saskia van Ham van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, dat zich als penvoerder inzet voor het fonds. “We hopen veel nieuwe projecten te kunnen verwelkomen om op die manier van Groningen een plek te maken waar ouderen via kunst en cultuur nieuwe energie krijgen.” Aanvragen kunnen uiterlijk 1 maart 2018 tot 17.00 uur worden ingediend via de website van de Kunstraad Groningen. Een onafhankelijke, uit plussers bestaande commissie beoordeelt de aanvragen. Alle gehonoreerde projecten krijgen een plekje op de website van Een Leven Lang Kunst: eenlevenlangkunst.nl.

Een Leven Lang Kunst

Het Pronkjewail Fonds is onderdeel van Een Leven Lang Kunst, een tweejarig programma van de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Hanzehogeschool Groningen en VRIJDAG om meer kunst- en cultuuraanbod voor plussers te creëren in Stad en provincie om zo een echte Age Friendly Cultural City & Region te maken. Groningen is de eerste regio waarin stad en provincie gezamenlijk investeren en samenwerken op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie voor ouderen.