Onrust bij Huurderscommissie en Dorpsbelangen Finsterwolde over zonnepark

Finsterwolde - De Huurderscommissie Finsterwolde zegt met enige verontrusting de ontwikkelingen te volgen ten aanzien van de plannen van F&S Solar om een zonnepark te realiseren achter de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde.

In het hele traject van planvorming over het zonnepark Finsterwolde zijn de Huurderscommissie Finsterwolde en ook de Huurdersorganisatie Winschoten nooit gecontacteerd, zo wordt gesteld. "Terwijl er toch een aanzienlijk huurblok betrokken is bij de planvorming." De bezwaren van de Huurderscommissie Finsterwolde richten zich onder andere tegen de doorlopen procedures van het creƫren van draagvlak en de burgerparticipatie. Verder zijn er juridische bezwaren. De Huurdersvereniging Finsterwolde is van mening dat door de planvorming van F&S Solar de leefomgeving en de ervaring het woongenot van huurders sterk zullen dalen. Verder staat niets in de planvorming hoe huurders kunnen participeren. "Wel wordt er melding gemaakt van een revolverend fonds. Maar je kan verwachten dat je voor het afsluiten van een lening om een zonnepaneel aan te schaffen ook kapitaalkrachtig dient te zijn." Dorpsbelangen Finsterwolde Ook Dorpsbelangen Finsterwolde heeft kanttekeningen bij het plan. Het is, volgens Dorpsbelangen, de tweede keer dat F&S Solar door middel van een brief laat weten dat zij veranderingen wil aanbrengen in het oorspronkelijke plan. In de brief van F&S Solar staat dat er al vanaf najaar 2016 met gemeente, grondeigenaar en F&S Solar overleg is over dit plan. Dorpsbelangen Finsterwolde zegt nog nooit betrokken te zijn geweest bij mogelijke plaats, inrichting en exploitatie van het zonnepark. "Pas op 16 mei 2017 is Dorpsbelangen op eigen verzoek officieel op de hoogte gesteld van de plannen tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis. Wel mochten we vanuit een volledig uitgewerkt plan nog wat wensen uiten, zoals de kleur van het knopje van de deurbel", zegt voorzitter Frannie Oolders-De Waard. "Er is dus meer dan een half jaar overlegd zonder dat het dorp ook maar ergens van wist." Brief aan de gemeenteraad Dorpsbelangen Finsterwolde heeft middels een brief aan de gemeenteraad van Oldambt haar ongenoegen geuit, zie: http://www.dorpsbelangen-finsterwolde.nl/zonnepanelen.html