Groninger huis neemt bewoners mee op reis

ZUIDBROEK - Ieder jaar organiseert Groninger Huis een bewonersbijeenkomst waar al haar huurders welkom zijn. Volgens directeur-bestuurder Hilde van Ree is ‘ontmoeten en met elkaar praten’ de beste manier om als woningcorporatie echt goed de verbinding te blijven voelen met je bewoners.

De woningen van Groninger Huis staan soms op de mooiste plekken op het Groninger land in oude dorpen als Noordbroek, Meeden, Nieuwolda en Termunterzijl. Je woont hier heel centraal, binnen twintig minuten ben je in Groningen, Winschoten of Delfzijl. Dit jaar neemt Groninger Huis haar bewoners dan ook mee op reis door het prachtige werkgebied. Naast een rondrit met bussen, wordt er bij verschillende projecten die de afgelopen periode zijn gerealiseerd een stop gehouden.

“We zijn ondanks de specifieke aardbevings- en krimpproblematiek vooral trots op ons mooie bezit en werkgebied. We blijven dan ook volop investeren in een goede en betaalbare woningvoorraad” vertelt Hilde van Ree. “We hebben de afgelopen periode bijzondere projecten gerealiseerd. Daarvoor is geld gebruikt dat met de huurbetalingen van onze bewoners verdiend is. Graag laten we onze bewoners zien, hoe wij dat geld in onder andere nieuwbouw en duurzaamheidsmaatregelen besteed hebben.”

Wilt u ook mee op reis?

Huurders van Groninger Huis hebben per brief een uitnodiging ontvangen voor deze rondrit langs het woningbezit en kunnen zich tot 22 januari opgeven.