'Onderwijs op maat bij Campus Winschoten'

Winschoten - De vestiging Campus Winschoten van het Dollard College biedt een breed onderwijsaanbod in de bovenbouw van het vmbo. Wie meer wil weten over de onderwijsaanpak is welkom op de open dag op vrijdag 26 januari van 16.00 tot 20.00 uur.

De leerlingen kunnen op de school kiezen uit zeven profielen: Bouwen-Wonen-Interieur, Economie & Ondernemen, Groen, Horeca-Bakkerij-Recreatie, Mobiliteit & Transport, Produceren-Installeren-Energie, Zorg & Welzijn. Krimpregio De school wil dit brede aanbod blijven aanbieden, ook bij een teruglopende leerlingenpopulatie in een krimpregio. Bij Campus Winschoten kiezen de leerlingen daarom twee profielen. Vanuit de zeven profielen hebben de leerlingen dan de keuze uit 21 verschillende profielcombinaties. Later, in jaar 3, maken ze een definitieve keuze voor één profiel waarin ze centraal examen doen. Het andere profiel wordt dan automatisch keuzedeel en telt mee voor het schoolexamen. Door dit modulaire systeem kunnen de leerlingen een eigen leerroute samenstellen. Dit geldt voor alle leerwegen: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg. Eigen toekomst Zowel leerlingen die begin jaar 3 al precies weten wat ze willen als leerlingen die nog twijfel hebben over hun keuze, wordt de mogelijkheid geboden zich goed voor te bereiden op de eigen toekomst. Op deze manier kan de school een breed, toekomstgericht vmbo blijven aanbieden voor de leerlingen in onze regio.