Kandidatenlijst CDA Pekela vastgesteld

PEKELA’S - ’S De Kandidatenlijst van het CDA Pekela voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is vastgesteld.

Op nummer één staat de huidige fractievoorzitter van het CDA in Pekela dhr. D. Berghuis. Op de tweede plaats is gekomen huidig gemeenteraadslid dhr. M. Ritzema. Op de derde plek is gesteld nieuwkomer dhr. F. Oppewal. Dhr. Oppewal is al jaren lid van het CDA maar neemt nu na zijn pensionering als huisarts een plaats in op de kandidatenlijst.

Op de overige plekken van de lijst staan bekende Pekelder CDA’ers. De leden van het CDA Pekela hebben eveneens het verkiezingsprogramma vastgesteld. Enkele punten uit het programma zijn: contact met de gemeente gaat eenvoudig, aandacht voor voldoende huur- en koopwoningen, de Bijbelse boodschap is inspiratiebron, aanpak jeugdwerkloosheid heeft hoge prioriteit. Het volledige programma wordt in februari gepubliceerd.