'Deel inwoners Winschoten klaagt over defecte straatverlichting'

Winschoten - Bij VCP Oldambt zijn klachten binnengekomen van bewoners aan de Sint Vitusholt, de Steringa Kuipersweg en de Bomenbuurt over defecte straatverlichting.

De communisten hebben hierover raadsvragen gesteld. VCP wil onder meer weten of het college van de gemeente Oldambt hiervan op de hoogte is, en zo ja, wat hier aan gedaan wordt? Volgens VCP moet dit zo snel mogelijk opgelost worden, daar het 's avonds niet branden van straatverlichting 'levensgevaarlijke situaties met zich meebrengt'.