ZUN Finnewold en Waalkens verduidelijken standpunten over zonnepark Finsterwolde

Finsterwolde - De raad van de gemeente Oldambt geeft in januari een definitief oordeel over de plannen om een zonnepark te bouwen in Finsterwolde. Het college heeft haar standpunt bepaald en stelt de raad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de aanvraag voor een Omgevingsvisie ter visie kan worden gelegd. Vereniging ZUN Finnewold en Harm Evert Waalkens zijn een 'charmeoffensief' begonnen.

ZUN Finnewold heeft in een brief aan de raadsleden geprobeerd uit te leggen waarom het zonnepark nabij de H.J. Siemonsstraat en de Westbaan er niet moet komen; Waalkens, wiens land bestemd is voor het zonnepark, probeert in een open brief aan alle Finnerwolmers uit te leggen waarom de plannen juist wel door moeten gaan. F&S Solar Zoals bekend moet het zonnepark circa 15 hectare groot worden. F&S Solar wil op dit perceel 13 hectare zonnepanelen plaatsen én een wandelstrook van twee hectare aanleggen. ZUN Finnewolde hield een enquête onder de omwonenden. Hieruit bleek dat er geen draagvlak is voor het plan; 32 van de 41 bewoners is tegen de plek. ZUN Finnewold (Zonneweids Uitzicht Nee) wijst in de brief aan de raadsleden met name op (deels verdwijnen) het uitzicht van de omwonenden. Ook wordt, in de ogen van ZUN, de privacy van de omwonenden ernstig aangetast, doordat er een wandelpad achter de huizen langs komt. 'Het woongenot daalt drastisch', zo wordt gesteld. En verder: 'De eindeloze horizon verdwijnt (waar zoveel geld in was gestoken om dat te behouden), er komt namelijk van alles tussen de huizen en de horizon zoals een hoog hek met prikkeldraad erop, zonnepanelen die lager geplaatst worden zodat onderdoor kijken ook geen soelaas biedt terwijl er overheen kijken nog steeds onmogelijk is aangezien ze nog twee meter hoog staan'. De gehele brief van ZUN Finnewold is hier te lezen: http://zun0.webnode.nl/l/brief/ Voordelen Waalkens belicht in zijn brief met name de voordelen van het park. 'Wat wij erg belangrijk vinden is dat bewoners de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen in het park door zonnepanelen aan te schaffen', schrijft Waalkens, die heeft berekend dat de zonnepanelen na 10 jaar van de gebruiker zijn. 'Bij een levensduur van 25 jaar zijn er daarna nog 15 jaar alle lusten voor de eigenaar'. Waalkens in de brief: Door de ontwikkelaar is een bedrag van 50.000 euro toegezegd aan het dorp. Dit bedrag is bedoeld om de leefbaarheid in het direct aangrenzend gebied te versterken. Dit bedrag zou als start bedrag en als co-financiering ingezet kunnen worden. Werkgelegenheid Verder wijst Waalkens op de werkgelegenheid. 'De inrichting en aanleg van het park is uiteraard een eenmalige aangelegenheid maar zal zoveel mogelijk worden uitbesteed aan lokale of regionale aannemers. Het park vraagt onderhoud, toezicht en andere bijkomende werkzaamheden, die jaarlijks terugkeren. Het storing onderhoud zal ook worden uitbesteed aan lokale/regionale bedrijven. Bij dat onderhoud wordt ook gedacht aan het laten grazen van schapen onder en langs de panelen. Hiermee wordt er ingezet op een dubbel gebruik van het land'.