Organisaties en particulieren ondertekenen Nationaal Vuurwerkmanifest

Winschoten - Inmiddels hebben 1.180 organisaties en 51.500 particulieren het Nationaal Vuurwerkmanifest ondertekend. Al deze organisaties en particulieren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk én voor het alternatief van professioneel georganiseerde vuurwerkshows.

Volgens de ondertekenaars staat het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids -en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die zowel legaal als illegaal vuurwerk tot gevolg heeft. Organisaties en particulieren kunnen zich nog steeds online via www.vuurwerkmanifest.nl voor een verbod uitspreken.