Flinke toename van hulpvraag op snelwegen

Winschoten - De 100.000ste incidentmelding is binnengekomen bij het Landelijke Centraal Meldpunt (LCM) op zaterdag 23 december 2017. Dit meldt alarmcentrale Allianz Global Assistance die verantwoordelijk is voor de activiteiten van het LCM. Ten opzichte van 2016 is dat een opvallende stijging. Toen kwamen er ca. 89.000 meldingen op snelwegen binnen. De oorzaak ligt onder meer in toenemend verkeer.

De verzamelde cijfers komen van het Landelijke Centraal Meldpunt (LCM) waar alle ongelukken en gevaarlijke pechgevallen worden gemeld op snelwegen of belangrijke provinciale wegen. De Stichting Incident Management Nederland (Stichting IMN) is de opdrachtgever van het LCM en is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse verzekeraars, alarmcentrales en wegbeheerders. De oorzaak van de toename afgelopen jaar is deels toe te schrijven aan meer verkeer door de aantrekkende economie. Ook beoordelen wegbeheerders pech langs de snelweg vaker als gevaarlijk en vragen dan het LCM om de weg weer snel vrij te maken. Vaak pechverplaatsing 67 Procent van de incidenten heeft betrekking op een pechgeval waarbij het voertuig naar een veilige plek gebracht wordt. Bij 30 procent van de meldingen gaat het om een ongeval en bij 3 procent van de incidenten blijkt een voertuig onbeheerd te zijn achtergelaten. Het gestegen aantal ongevallen wordt volgens de Stichting IMN ook veroorzaakt door het toenemende gebruik van de smartphone achter het stuur. Op een normale dag verwerkt het LCM 300 tot 400 meldingen van politie, Rijkswaterstaat en de alarmcentrales, maar bij sneeuwval, zoals begin deze maand, kan dat cijfer oplopen tot bijna 1.000 meldingen op één dag. Deze incidentele uitschieters hebben de grote stijging in 2017 echter niet veroorzaakt. Het aantal meldingen was in bijna alle maanden van het jaar hoger dan in 2016. 15 Minuten Allianz Global Assistance adviseert automobilisten die op een gevaarlijke locatie langs snelwegen of provinciale wegen komen stil te staan direct 112 te bellen. Dan wordt het LCM ingeschakeld om het voertuig of voertuigen snel weg te halen. Gemiddeld duurt het in Nederland 15 minuten voordat er een berger ter plaatse is. Wie niet op een gevaarlijke locatie staat, kan gewoon met de auto- of pechhulpverzekeraar bellen.