Dominee Ader en de eerste onderduikers

Bad Nieuweschans - Het boek Jeugdherinneringen, met als ondertitel Gebeuertenissen en ontwikkelingen in en rond de Tweede Wereldoorlog van Wiebe Kruijer is een ooggetuigeverslag van de wachtpost militairen, die op 10 mei 1940 dienst hadden op het station in (Bad) Nieuweschans.

Genoemde militairen zagen als eersten de gepantserde trein uit Duitsland aankomen en hebben dit, overeenkomstig hun opdracht, telefonisch doorgegeven aan hun meerdere in de marechausseekazerne in Helpman. Daarna zo was hun opdracht, moesten ze zich naar het Buiskoolbruggetje nabij Veelerveen begeven om zich bij de daar dienstdoende commandant te melden. De praktijk was echter weerbarstiger dan de theorie, want het Buiskoolbruggetje hebben ze niet gehaald. Onderweg hebben ze dekking moeten zoeken in de wal van de spoorsloot. Pas tegen het donkeren hebben ze zich door de velden, op weg begeven naar de pastorie in Nieuw Beerta. Bij hun aankomst was daar echter iedereen al in ruste en besloten ze de nacht door te brengen in het niet afgesloten schuurtje. Zo werden zij de eerste vluchtelingen die dominee Ader, zij het onbewust, onderdak verschafte. Bastiaan Jan (Bas) Ader was predikant van de Hervormde gemeente in Nieuw-Beerta, zie ook http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/57878/bas-ader-en-het-verhaal-van-zes-burgerslachtoffers-die-werden-gefusilleerd/ "Tijdens het schrijven kwamen er steeds meer herinneringen boven, maar die herinneringen bleken voor derden niet goed te plaatsen zonder de voorgeschiedenis te kennen. Bovendien verliest een gebeurtenis zijn betekenis als niet de gevolgen daarvan worden verduidelijkt. Door oorzaak en gevolg te verwerken, werd mijn verhaal veel uitgebreider dan aanvankelijk de bedoeling was", zegt de auteur. Meer over Jugdherinneringen op http://home.kpn.nl/wiebe.kruijer/