Gastles en debatbattle voor leerlingen Dollard College

Winschoten - Leerlingen uit de vierde klas van de havo en het vwo van het Dollard College in Winschoten die het vak Maatschappijwetenschappen volgen, krijgen vandaag, donderdag, een stoomcursus lokale politiek van de gemeente Oldambt.

Vervolgens mogen ze een dag later zelf het politieke debat met elkaar aangaan in de raadszaal van de gemeente. Omdat de vorige editie van deze stoomcursus lokale politiek zo succesvol is verlopen, wordt er een nieuwe traditie in gang gezet. Gastles In een samenwerking tussen de gemeente en de docenten Marc Bouma en Karen Loovers van het Dollard College is een afwisselende en interactieve gastles voorbereid. Tijdens deze gastles geven burgemeester Pieter Smit, griffier Pieter Norder en enkele raads(commissie)leden een kijkje achter de schermen in de lokale politiek. Wat doet de gemeenteraad van Oldambt? Wat wordt er van een raads(commissie)lid verwacht? Waarom zou je raadslid of raadscommissielid willen worden? En wat doet de gemeenteraad voor jongeren? Debatbattle Na deze gastles mogen de leerlingen met elkaar in debat in de raadszaal van de gemeente in Halte Democratie. Deze zogenaamde debatbattle geeft de leerlingen een podium om hun mening kenbaar te maken over maatschappelijk belangrijke onderwerpen zoals veiligheid en de alcoholleeftijd. Gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat jongeren kennismaken met de politiek in hun eigen gemeente. Bovendien levert het debat een waardevolle bijdrage aan het stimuleren van taalvaardigheid en meningsvorming.