Achter de schermen van De Klinker - Gordijnen

Winschoten - Altijd al willen weten wat er backstage gebeurt in De Klinker? Diverse medewerkers van het Winschoter cultuurhuis lichten een tipje van de sluier op.

"Leuke gordijnen hebben jullie hier hangen", zegt iemand tegen me tijdens een rondleiding door het gebouw. We staan op het podium in de grote zaal. "Ja", zeg ik, "maar dat heet toch echt geen gordijnen hoor." Want ook de theaterwereld, net als veel andere vakgebieden, heeft zo haar eigen vaktermen. Zo ook voor gordijnen en dus leg ik geduldig aan die dame in kwestie uit hoe die gordijnen dan echt heten. En terwijl ik dat deed, bedacht ik me dat ik daar wel een leuke stukje voor 'Achter de schermen' aan kon wijden. Het grote rode doek dat vaak is gesloten bij het begin van een voorstelling heet voordoek. Zodra dit voordoek opengaat ontwaar je allerlei doeken (geen gordijnen dus) boven, naast en achter op het podium. De doeken die van links naar rechts op hoogte boven het podium hangen heten friezen en verbergen de lampen en de decorstukken die (nog) niet gezien mogen worden. Direct achter het voordoek hangt dwars over het podium het rideau en vormt samen met het manteau, die links en rechts direct achter het voordoek hangen, de lijst (de toneelopening) van het theater. Met het rideau en manteau kan de breedte en hoogte van het toneel worden afgebakend. De lange doeken aan de zijkanten van het podium heten poten en vormen samen de coulissen. Achter op het podium en afhankelijk voor de voorstelling wordt gebruik gemaakt van of het witte horizondoek of een zwart doek het fond genaamd. Op het witte horizondoek kan worden geprojecteerd met een beamer of aangelicht door speciale horizonspots die van kleur kunnen wisselen tijdens een voorstelling. Minder vaak gebruikt zijn er dan nog het gaasdoek, een soort van vitrage waar je doorheen kunt kijken en het sterrendoek waarin lichtjes als een soort van sterren zijn gemonteerd. Al verder pratend met de dame kwestie, wijs en kijk ik ook naar boven waar de trekkenwand hangt en praat ik ook nog over zijtrek, prosceniumtrek, sluitertrek, changement, roedeboei en nog veel meer vaktermen uit de theaterwereld, is zij inmiddels bij mij weggelopen zonder dat ik het in de gaten heb en hoor ik haar verderop tegen een collega mompelen: "Interessant allemaal maar wat mij betreft zijn het toch gewoon gordijnen." Leo Hegge, directeur De Klinker