Sint Vitusschool in Winschoten ademt de geur van kniepertjes op stakingsdag

Winschoten - Veel leerkrachten legden dinsdag, tijdens de landelijke onderwijsstaking, het werk neer. Zo ook op de Sint Vitusschool in Winschoten. In plaats van lesgeven werden er kniepertjes gebakken.

De school heeft namelijk een lopende kniepertjes-actie. Met de opbrengst van deze actie wordt het schoolplein aangepakt en worden er uniforme schoolshirts voor begeleiders, bij activiteiten buiten de school, aangeschaft. Het streven is om voor zo'n 2000 euro aan kniepertjes te verkopen. Foto's Marcel Lameijer