Masterclass veiligheid websites verplaatst naar De Klinker

Winschoten - Er is enorm veel belangstelling voor de ‘Masterclass nieuwe regels websites & webshops’, die de Winschoter webbouwer NC-websites en REIN Advocaten op woensdag 13 december houden. De belangstelling is dermate groot dat de masterclass is verplaatst naar Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij.

De regels voor websites, webshops en privacy online zijn streng. En ze worden steeds strenger. Wie iets verkoopt via internet en niet aan de regels voldoet, kan te maken krijgen met ingrijpende consequenties. Zo kan de overheid hoge boetes opleggen en mogen klanten hun producten zelfs tot 12 maanden retour sturen, in plaats van de gebruikelijke twee weken. Deelnemers aan de masterclass weten na afloop precies hoe de vork in de steel zit. Juristen “Wij weten uit ervaring dat veel zakelijke websites en webshops niet voldoen aan de wettelijke eisen”, vertelt Lennart van der Zwan van NC-websites. “Veel bedrijven weten niet wat ze fout doen en wat ze moeten doen om wel aan de wetten en regels te voldoen. Daarom verzorgen wij samen met twee gespecialiseerde juristen van REIN Advocaten & Adviseurs deze Masterclass. De bijeenkomst was in eerste instantie bestemd voor onze relaties. Maar de animo is ook van buiten onze klantenkring groot. Zo lang er plaats is, is iedereen welkom. Zodra alle plaatsen bezet zijn, sluit de aanmelding.” Nieuwe regels Tijdens de Masterclass wordt in het kort uitgelegd wat er de laatste tijd is gewijzigd en welke consequenties dat heeft voor zakelijke websites. De aanwezigen krijgen praktische tips. Ook wordt er ingegaan op nieuwe regels voor privacybescherming die in mei 2018 van kracht worden. De aanwezigen krijgen te horen wat deze regels in houden en wat zij kunnen doen om te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Opgave voor masterclass Belangstellenden voor de laatste vrije plaatsen bij de Masterclass nieuwe regels websites & webshops, kunnen contact opnemen met NC-websites, via 0597-870037 of info@nc- websites.nl. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is vereist en vol is vol.