KiWi open op stakingsdag van het basisonderwijs

Winschoten - De juffen en meester van heel veel scholen gaan dinsdag voor de tweede maal staken dit jaar. Wederom is Kinderopvang Winschoten (KiWi) de gehele dag kosteloos open voor alle kinderen die normaal ook naar de buitenschoolse opvang (BSO) gaan bij KiWi.

"We gaan er met elkaar een gezellige vrije dag van maken", zegt KiWi-directeur Henriëtte Beukema. De leraren willen 900 miljoen euro per jaar extra om de salarissen op het niveau te tillen van dat van de collega's in het middelbaar onderwijs. Ook moet het kabiner, als het aan de juffen en meesters ligt, 500 miljoen euro vrijmaken voor verlichting van de werkdruk. Begin oktober hielden de leraren ook al een landelijke staking.