Burgerbelangen Oldambt maakt voorlopige kieslijst bekend

Winschoten - De nieuwe lokale partij Burgerbelangen Oldambt heeft haar voorlopige kieslijst bepaald. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal de Winschoter Alexander Nicolai lijsttrekker zijn.

“We zijn voorstander van directe Democratie. Er moet beter en oprecht naar de inwoners van Oldambt geluisterd worden, de politiek is er immers voor de inwoners en niet andersom. De kloof tussen politiek en de burger is te groot. Het is de hoogste tijd dat daar verandering in komt”, dldus de lijsttrekker. Tweede op de lijst is Melvin Stubbe, in het dagelijks leven software-ontwikkelaar. Stubbe stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van begin dit jaar nog 22e op de lijst van de Piratenpartij, maar kiest lokaal dus voor een nieuwe partij. Richard Kloosterman uit Beerta maakt de top drie compleet. De voorlopige lijst is als volgt: 1. Alexander Nicolai (Winschoten) 2. Melvin Stubbe (Winschoten) 3. Richard Kloosterman (Beerta) 4. Anita Kloosterman (Beerta) 5. Bo Kloosterman (Beerta) Pas wanneer de deadline voor kandidaatstelling verstreken is, is de lijst definitief. Tot die tijd kan deze nog aangevuld worden. Het liefst met jonge vernieuwers. Nicolai: “Naast onze vijf kernpunten neemt de jeugd een belangrijke plek in. De jeugd heeft de toekomst. Oldambt moet een interessante plek zijn waar ook jonge mensen graag willen wonen en verblijven.” De komende tijd wordt ook stapsgewijs het programma van de partij bekendgemaakt. Wie de partij wil steunen kan dit doen door bijvoorbeeld lid te worden. Hiervoor kan gemaild worden naar secretaris@burgerbelangenoldambt.nl.